VASTUUMME

Me uskomme, että vastuullinen ja eettinen toiminta on myös liiketaloudellisesti järkevää.

Katsomme, että meillä on vastuu asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja työntekijöistämme. Tämän lisäksi pyrimme kantamaan vastuuta myös ympäristöstä ja niistä yhteisöistä, joiden osana toimimme.

MSD:n maailmanlaajuisena pyrkimyksenä on vähentää yhtiön energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä tukea yhteisöjä ja parantaa lääkehoidon, rokotteiden ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuutta ympäri maailman.

Tavoitteenamme on pysyä mukana globaalin liiketoiminnan kehityksessä: haluamme olla kilpailukykyinen, eettinen ja innovatiivinen yritys, joka näkee vastuullisen yrityskansalaisuuden hyvän liiketoiminnan edellytyksenä. Osana tämän tavoitteen savuttamista MSD tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten vastuullisen yritystoiminnan yhteistyöverkostojen kanssa.